Hledáte pomoc

Vaše rodina se ocitla v nečekané situaci zprávou o handicapu Vašeho dítěte? Cítíte se zaskočeni nepřízní osudu? Nebo chcete být prostě užiteční? Pak by Vás mělo oslovit poslání Asociace Pro HANDICAP.
Nezůstávejte stranou. Přijďte mezi lidi, kteří čelí různým problémům. Je to jednoduché. Buď zavolejte a požádejte o přihlášku nebo o osobní jednání. Rádi Vás přivítáme. Přihlášku můžete získat i na těchto webových stránkách v dokumentech ke stažení, pak ji vytištěnou a vyplněnou poslat poštou, určitě se ozveme.
Přijďte a pomozte poslání naší organizace realizovat. Staňte se aktivními členy. Společně se nám podaří doplnit motto: „…jsme tu, s vámi…“

 

Hledáte pomoc

Možná se nacházíte v tíživé životní situaci, možná začínáte pečovat o postižené dítě nebo dospělou osobu s handicapem. 

Zatím jsme schopni nabídnout díky vlastním  zkušenostem  rady a pomoc zorientovat se v možnostech řešení Vašeho problému. 

Asociace pro Handicap,  sdružuje v současné době téměř 30  rodin, které pečují o  postižené dítě. Jsou to děti s různým handicapem   (zrakově postižené děti, děti s kombinovanými vadami,  děti s autismem a to jak vysoce funkční, tak v kombinaci s mentálním postižením a věk těchto  dětí se pohybuje v rozmezí od 8 let do 35 let.

Díky tomu, že se pravidelně setkáváme , máme představu, s jakými problémy se rodiče postižených dětí potýkají. Věkový rozptyl těchto dětí nám dává  možnost vidět „budoucnost“ handicapovaných  v reálném světě a všechna ta úskalí, co nás rodiče mladších dětí, ještě čekají. 

Problémy zpravidla nastávají při posuzování různých nároků handicapovaného, mnohdy rodiče ani netuší jaké mají možnosti, práva a nároky, např.  při finančním zabezpečení své rodiny.  Pokud se nesnáze objeví ve zdravotnictví, jde vždy spíše o odborné  vyšetření  nebo posouzení. Ostatní problémy nastávají v době, kdy začínají rodiče  řešit otázku do jakého předškolního zařízení umístí  své dítě, poté zpravidla přichází odklad školní docházky nebo její povinné plnění. Nastavit optimální podmínky pro vzdělávání postižených dětí, ať už z pohledu jejich práv nebo možností a povinností vzdělávacích zařízení, je velmi složité. Přestože  mají rodiče různé zkušenosti a problémy v tomto ohledu, patří tato doba k těm šťastnějším a smysluplnějším v životě těchto  dětí, protože se   pravidelně setkávají  s kamarády a podle svých možností se i naučí něčemu potřebnému pro běžný život.

Právní zodpovědnost a plnoletost, je dobou, kdy  musí rodiče učinit zásadní a mnohdy nelehké rozhodnutí o svéprávnosti dítěte,  další úskalí je čeká při hledání umístění  např. v denním stacionáři, chráněné dílně, ale velké množství těchto dospělých dětí zůstává z různých důvodů jen doma. Do té doby, dokud to rodiče fyzicky zvládají. 

Nicméně starosti  nazvané „kam s ním“ nás provází celým naším společným životem a  s přibývajícím věkem rodičů jsou o to tíživější. Doufáme, že se  v brzké budoucnosti bude věnovat více pozornosti následné péči pro mentálně postižené spoluobčany.