AKCE

Lutová 2021

15 září 2021
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lutová 2021

Po dlouhé, koronavirem vynucené pauze, jsme mohli uskutečnit v závěru prázdnin společný pobyt členů Asociace Pro HANDICAP v námi tak oblíbené Lutové v Jižních Čechách. Bohužel nám letošní počasí nebylo příliš nakloněno a převládlo chladno a deštivo.

Díky chladnějšímu počasí jsme ale mohli podnikat výlety do okolí např.do Chlumu u Třeboně s vycházkou a průtrží mračen okolo rybníka Hejtman nebo do samotné Třeboně a plavbou parníkem po rybníku Svět. Celodenní výlet jsme pak podnikli do Českého Krumlova, který měl být dle zpravodajství téměř bez turistů…, ale byla to zřejmě novinářská kavka…

Nemohli jsme se sice koupat v oblíbené pískovně Tušť, ale někteří se rozhodli pro sběr lesních plodin a někdo navštívil továrnu na keramiku v Jarošovicích.

Pobyt celkově přispěl k integraci postižených do společnosti a umožnil pečujícím rodičům výměnu zkušeností a poznatků z praxe.

Pobyt byl realizován za finanční podpory Statutárního města Chomutov.

  

  

   

    

  

    

Letošní tábor pro děti a mladistvé – Lesná 2021

3 srpna 2021
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letošní tábor pro děti a mladistvé – Lesná 2021

Letošní tábor pro děti a mladistvé s postižením se již tradičně konal na Lesné v Krušných horách. Tábora se zúčastnilo 8 dětí s nejtěžšími formami postižení včetně dvou vozíčkářů. Školící středisko na Lesné a jeho okolí nám poskytuje dostatečný prostor pro naše aktivity s hendikepovanými.

Letošní ročník přinesl nejen již tradiční výlety do okolí, koulovanou, cestu za pokladem i výlet koňským povozem, ale nesl se i v duchu velkého dobrodružství, kdy jsme podnikali výlety do míst, kam jsme za léta, co Lesnou navštěvujeme, ještě nevkročili. A asi jsme věděli proč …. Místní lesní těžaři nám připravili nevšední adrenalinový zážitek ve formě totálně rozryté lesní křižovatky. Děti jsou ale již zocelené společnými pobyty a jsou zvyklé navzájem si pomáhat. Zvládli jsme to!!! Vozíky jsme převezli, vozíčkáře přenesli a šlapalo se dál. Akorát by to asi chtělo na straně těžařů více předjímat a přemýšlet a neprůjezdné cesty označit.

Chtěla bych tímto poděkovat kolegyni Pavle Mansfeldové, za mnohaletou vytrvalou účast na letních táborech a statečným táborníkům Pavlovi Stránskému, Romanu Salačovi a sourozencům Sabče a Honzovi Štrbačkovým, za nezištnou pomoc svým tělesně postiženým kamarádům.

Dana Patočková

Tábor byl realizován za finanční podpory Statutárního města Chomutov a Nadace Dětský mozek.

               

   

    

    

    

    

 

Globus přispěl na odlehčovací služby

27 května 2021
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Globus přispěl na odlehčovací služby

Hypermarket GLOBUS podpořil Asociaci Pro HANDICAP, která sdružuje rodiny pečující o postižené děti a dospělé. Peníze budou použity na asistenční a odlehčovací služby. Děkujeme.

Keramický kroužek v době Covidu

24 ledna 2021
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Keramický kroužek v době Covidu

Keramický kroužek probíhal v minulých letech 1x týdně na ZŠ a MŠ 17 listopadu. Letos, kvůli opatřením souvisejících s Covid19 jsme měli spíše homeoffice a tvořili jsme s dětmi doma. Výrobky jsme potom vypálili ve školní dílně s nadějí, že je budeme moci zpeněžit na prodejních trzích a přivydělat si tak na naše aktivity. Naděje se ukázala býti lichou. Jedinou prodejní příležitostí byl Krušnohorský regiofest. Přesto spousta výrobků zůstala na skladě, žádný další prodej, žádné peníze, zklamané děti i rodiče… Věříme, že bude v příštím roce lépe.

Keramický kroužek za normálních okolností sdružuje rodiče a jejich děti v nestresujícím prostředí a dává tak průchod jejich fantasii. Výrobky, které zde vlastnoručně vyrobí, pak mohou zpeněžit při různých příležitostech, nebo je prodávat na farmářských trzích, kterých se pravidelně zúčastňují. Výroba keramiky má pro rodiče i děti relaxační a terapeutické účinky a přináší jim zejména:
1. Zlepšování jemné motoriky
2. Integrace do přirozeného prostředí
3. Příprava na zaměstnání
4. Nácvik sebekontroly a sebeovládání
   

Hiporehabilitace 2020

22 září 2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hiporehabilitace 2020

I v této, ne příliš příznivé, době si užíváme na koních. Hiporehabilitace je jednou z pravidelných aktivit, kterou mohou členové Asociace Pro HANDICAP využívat.

 

     

Za Davidem do ZOO

21 srpna 2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Za Davidem do ZOO

Ve spolupráci se Sportovním klubem HANDISPORT, z.s. za a podpory Nadačního fondu severočeská voda pořádáme celodenní výlet do ZOO Praha, kde nám David Šťastný ukáže, jak i osoby s handicapem mohou pracovat.

 

Tábor tentokrát v námořnickém stylu

10 srpna 2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tábor tentokrát v námořnickém stylu

Začátek prázdnin prožily děti s handicapem tentokrát na Nechranické přehradě. Celý tábor se nesl v námořnickém stylu. Počasí bylo opět tropické a proto celý pobyt trávily děti hlavně u vody. Na táboře nechyběly ani klasické táborové hry, táborové písně a táborový oheň. Jak již bývá zvykem, zavítali za dětmi také koně s vagonetou a povozili je po okolí. Zážitků bylo opravdu mnoho a když si pro děti přijeli „odpočinutí“ rodiče, dětem se vůbec nechtělo domů 😀

Děkujeme Statutárnímu městu Chomutov za podporu při realizaci tábora pro děti s handicapem.

           

 

Psychorelaxační pobyt v Českém ráji

9 srpna 2020
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Psychorelaxační pobyt v Českém ráji

Poslední červnový týden strávily děti s handicapem a jejich rodiče v Českém ráji. Ubytování bylo v krásném penzionu nedaleko přírodních krás Českého ráje. Počasí bylo luxusní a i když trochu sprchlo, nikomu to nevadilo. Během týdenního pobytu se nejen relaxovalo, ale také poznávalo a sportovalo. Pobyt opět splnil svůj účel a všichni se těší na další ročník. Děkujeme Statutárnímu městu Chomutov, SPMP ČR a sponzorům za finanční podporu.

   

 

   

Koně 2019

1 prosince 2019
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koně 2019

Celý rok 2019 měli naši členi možnost využívat hipoterapii na Hrádečné. Specializovaní koně zde pomáhají osobám s handicapem již několik let. Hipoterapie patří dlouhodobě k činnostem, které Asociace Pro HANDICAP pro své členy zajišťuje za podpory Statutárního města Chomutov. Děkujeme.

  

Benefiční představení „… jsme tu s Vámi …“ 2019

14 listopadu 2019
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Benefiční představení „… jsme tu s Vámi …“ 2019

V rámci benefičního představení u příležitosti 50. výročí SPMP (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.). měly handicapované děti milou příležitost poděkovat svým vystoupením všem sponzorům za finanční podporu v roce 2019 a také všem kamarádům a dobrovolníkům za jejich nezištnou pomoc, bez které by se jen stěží obešly.

Pro postižené děti z Asociace Pro HANDICAP bývá benefiční představení velkým svátkem, na který se velmi těší a pilně připravují celý rok. Jejich celoroční práce byla prezentována na prknech, která znamenají svět – v Městském divadle v Chomutově. Návštěvníci měli možnost shlédnout laserovou show, kterou nacvičila děvčata ze SVČ Domeček, pěvecké vystoupení, které si připravily děti z MŠ Palackého Chomutov- sbor RADOST, africké rytmy, které zazněly v podání pěveckého sboru Lísteček ze ZŠ a MŠ 17. listopadu, Chomutov, bubenickou show předvedla školní kapela JAMBO. Dále vystoupili absolventi Konzervatoře Jana Deyla – Daniel Klement, Daniela Leitermannová a Tomáš Hnízdil, studenti Střední škola technicko – gastronomické a automobilní Chomutov a na závěr si všichni zazpívali známé písničky za doprovodu hudebního kroužku kytary a ukulele -SVČ Domeček Chomutov. Celé benefiční odpoledne moderovala Majda z Kouzelné školky, která publikum i účinkující bavila svým osobitým humorem a nejen pro ty nejmenší návštěvníky si na konec připravila pásmo svých veselých písniček.

V předsálí tradičně probíhal prodej výrobků z dílen Asociace Pro HANDICAP.

Výtěžek z prodeje výrobků, ze vstupného a ze sponzorských darů, který letos dosáhl cca 130.000,- Kč, bude použit na činnost Asociace pro Handicap v následujícím roce, a to zejména na provoz keramické dílny, na hipoterapii a na rehabilitační pobyty dětí s handicapem.

Všem sponzorům a partnerům patří obrovské díky za spolupráci a především za podporu. Děkujeme.

  

 

Další stránka »