Aktuality

Keramický kroužek

28 února 2018
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Keramický kroužek

Keramický kroužek probíhá 1x týdně na ZŠ a MŠ 17 listopadu. Sdružuje rodiče a jejich děti v nestresujícím prostředí a dává tak průchod jejich fantasii. Výrobky, které zde vlastnoručně vyrobí pak mohou zpeněžit při různých příležitostech, nebo je prodávat na farmářských trzích, kterých se pravidelně zúčastňují. Výroba keramiky má pro rodiče i děti relaxační a terapeutické účinky a přináší jim zejména:
1. Zlepšování jemné motoriky
2. Integrace do přirozeného prostředí
3. Příprava na zaměstnání
4. Nácvik sebekontroly a sebeovládání

Krásné prožití vánočních svátků a pohodový rok 2018

22 prosince 2017
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Krásné prožití vánočních svátků a pohodový rok 2018

Zřízení přípravného stupně na ZŠ speciální

8 února 2015
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zřízení přípravného stupně na ZŠ speciální

TŘÍDA PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že od září 2015 bude na Základní škole a Mateřské škole, 17. listopadu 4728, příspěvkové organizaci zřízena třída přípravného stupně základní školy speciální, která poskytne předškolní přípravu na vzdělávání v základní škole speciální. Je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a pro děti s odkladem školní docházky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo autismem.

TŘÍDA PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁNÍ

NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE, CHOMUTOV,

17. LISTOPADU 4728 ve školním roce 2015/2016

Kapacita: 4 – 6 dětí

Zahájení vyučování: 1. 9. 2015

Kontakt: Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728

Ředitelka: Mgr. Hana Horská

Telefon: 474 656 598, 474 625 744, 777 646 450

E-mail: reditelka@1zscv.cz

O zařazení dítěte do třídy přípravného stupně základní školy speciální rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra).

V případě Vašeho zájmu o umístění dítěte ve třídě přípravného stupně základní školy speciální laskavě kontaktujete uvedenou ředitelku školy.

Těšíme se na Vaše děti a na spolupráci s Vámi.

Čerpání členských výhod

21 února 2011
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Čerpání členských výhod

Členové, kteří chtějí čerpat benefity sdružení jsou povinni se podílet na chodu sdružení:
1) pomocí s vypracováváním projektů
2) Docházením na tvůrčí dílny
3) předem určenými nebo dohodnutými domácími pracemi
4) jiným způsobem…?
5) kombinací výše zmíněného

Za benefity se považují ponejvíce pobyty dětí a rodičů.
Za benefity se nepovažují jednotlivé akce a činnosti pro děti jako je plavání, hiporehabilitace, cvičení a pod.

Konečně!

27 ledna 2011
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konečně!

http://www.helpnet.cz/aktualne/42896-3