2017

Keramický kroužek

28 února 2018
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Keramický kroužek

Keramický kroužek probíhá 1x týdně na ZŠ a MŠ 17 listopadu. Sdružuje rodiče a jejich děti v nestresujícím prostředí a dává tak průchod jejich fantasii. Výrobky, které zde vlastnoručně vyrobí pak mohou zpeněžit při různých příležitostech, nebo je prodávat na farmářských trzích, kterých se pravidelně zúčastňují. Výroba keramiky má pro rodiče i děti relaxační a terapeutické účinky a přináší jim zejména:
1. Zlepšování jemné motoriky
2. Integrace do přirozeného prostředí
3. Příprava na zaměstnání
4. Nácvik sebekontroly a sebeovládání

Hiporehabilitace

27 února 2018
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hiporehabilitace

Rodiče s postiženými dětmi se setkávají 2x týdně, aby svým dětem dopřáli nenahraditelnou formu rehabilitace, kterou hiporehabilitace beze sporu je. Všechny děti i rodiče si již zvykli na pravidelná setkání , při nichž nenásilnou formou zlepšují fyzickou i psychickou zdatnost dětí, ale i se pobaví a předají si spoustu důležitých informací, které se týkají problematiky handicapovaných.
Výsledkem rehabilitace nemá být pouhé zlepšení rozsahu kloubu nebo snížení tonusu ve svalech, ale zlepšení kvality života. Jinak řečeno – z rehabilitačního pohledu je jedno, kolik stupňů pohyblivosti má loket, důležité je, zda se pacient nají či obleče. Proto i hodnocení výsledků rehabilitace je obtížné pro vědu, ale celkem jednoduché pro pacienta. Hipoterapie není samospasitelnou metodou, ale zvyšuje účinky základních terapií při léčbě dětské mozkové obrny, kterými jsou Vojtova metoda popř. Bobath koncept. Její působení na psychiku člověka umožňuje lepší sebehodnocení i lepší integraci mezi ostatní. Lidem, kteří nemohou chodit kůň daruje,,nové nohy“ a umožní dostat se do míst, kam dosud nemohli. Tím vším a mnoha dalšími způsoby naplňuje ideu rehabilitace člověka jako bytosti s fyzickou schránkou a duší, člověka, žijícího v komunitě lidí.

Děkujeme Statutárnímu městu Chomutov za podporu hiporehabilitace pro osoby se zdravotním postižením

Krásné prožití vánočních svátků a pohodový rok 2018

22 prosince 2017
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Krásné prožití vánočních svátků a pohodový rok 2018

Příměstský tábor Lesná 2017

11 září 2017
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Příměstský tábor Lesná 2017

Již podruhé vyrazili děti a mladiství z chomutovské Asociace Pro HANDICAP do Krušných hor do školícího střediska Lesná, kde během týdne zažili skutečný táborový pobyt. Vedoucí tábora, které jim byly po celou dobu i osobními asistentkami, si pro ně připravily aktivity, které se odehrávají i na táborech pro zdravé děti. Většina jich byla realizována venku na čerstvém vzduchu. Každodenní vycházky byly většinou účastníků vítány, ale našli se i tací, kteří malinko „bručeli“, ale vždy se do programu v rámci svých možností zapojili. Počasí jim přálo a tak bez problémů zvládli i 2 mlhavé dny.  Během pobytu nechyběl táborový oheň, opékání buřtů, kytara, sportovní závody, ale i hledání hub v blízkých lesích. Účastníci zažili i výpravu za pokladem.  Truhla s pokladem byla ukrytá velmi důkladně, a o to víc způsobila větší radost. Uprostřed týdne do areálu přijela vagoneta tažená 2 koňmi a táborníky vyvezla na 5 kilometrový okruh do blízkých vesnic. Vzhledem k tomu, že na každý den byly připravené jiné aktivity, byl táborový týden pro všechny nevšedním zážitkem. Poslední den si pro děti přijeli odpočinutí rodiče a odváželi si zkušené a nadšené táborníky, kteří se už teď těší na příští rok. Tábor byl spolufinancován z rozpočtu Statutárního města Chomutova a dotačního programu Ústeckého kraje a Nadace ČEZ.

  

  

  

 

   

    

 

    

  

  

 

 

Děkujeme všem sponzorům za podporu.

        

Lutová 2017

6 srpna 2017
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lutová 2017

Prázdninový pobyt Asociace Pro Handicap

Jak se již stalo tradicí, tak i letos se uskutečnil psychorehabilitační pobyt postižených dětí s jejich rodinami, v malebném koutě jižních Čech, v obci Lutová na Třeboňsku. Rovinatý terém Třeboňské rybniční pánve a okolí Lutové je protkáno sítí cyklostezek a tras, vytyčených přímo pro vozíčkáře. Děti s rodiči se tak mohly naplno věnovat turistice a cyklistickým výletům na speciálních kolech. Jízda na nafukovací kanoi, šlapadlech a koupání v nedaleké pískovně Tušť bylo téměř nutností k přežití tropických veder, která panovala po celý týden. V průběhu pobytu byl vyzkoušen nový typ invalidního vozíku vhodný pro náročnější podmínky, který nám zapůjčila firma Mave ze Vsetína.

Účastníci pobytu navštívili město Petra Voka- Třeboň. Všichni byli uchváceni malebností historického centra a nenechali si ujít okružní jízdu vláčkem „Třeboňáčkem“ s nenapodobitelným komentářem Petra Nárožného. Také projíždka výletním parníkem po rybníku Svět nepostrádala své kouzlo.

Nedocenitelným atributem nejen tohoto pobytu je výměna znalostí a zkušeností z praktického života, týkajících problematiky pečujících rodin. Též vzájemná psychická podpora není zanedbatelným prvkem takovýchto projektů

Psychorehabilitační pobyt uspořádala chomutovská Asociace Pro Handicap za podpory Statutárního města Chomutov.

hiporehabilitace Hrádečná

20 února 2017
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem hiporehabilitace Hrádečná

Asociace Pro HANDICAP provozuje hiporehabilitaci v jízdárně na Hrádečné již několik let.           Poskytuje ji lidem s postižením (ZTP/P) zdarma.
Tato služba je spolufinancována z fondu Statutárního města Chomutova.

Statutární město ChomutovNadace ČEZ