Cíle

Cíle

10 prosince 2009
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Cíle

Cílem sdružení je zajistit dětem důstojný život. Nejenom dětství, ale i dospělost a stáří. Sdružení rodičů se chce podílet na zkvalitnění služeb místních sociálních zařízení, stacionářů a ústavů. Velkým snem je otevření chráněné dílny, vybudovat chráněné bydlení, kde by ty zdatnější děti po ukončení povinné školní docházky mohly pracovat.

Dítě vždy může žít plnohodnotný, důstojný život, třebaže se bude lišit od života ostatních dětí. Lze jej učit jak žít. Pomalu, jinak, s námi a mezi námi – ne jinde.