2022

Vánočky

4 února 2023
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánočky

Vánoční charitativní prodej vánoček byl opět velmi úspěšný.
V tomto týdnu v Globusu proběhlo slavností předání šeku Asociaci Pro Handicap v hodnotě 10 275 Kč. Děkujeme vedení a zaměstnancům Globusu za podporu a pekařům, že skvěle pečou a pomáhají. Výtěžek bude použit na činnost Asociace, která podporuje rodiny pečující o děti s handicapem.
Děkujeme i všem těm, kteří si vánočku zakoupili.

  

Psycho-rehabilitační pobyt rodin ve Skalné

11 září 2022
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Psycho-rehabilitační pobyt rodin ve Skalné

Jako každým rokem uspořádal i letos pobočný spolek SPMP ČR Asociace pro Handicap týdenní pobyt rodin s postiženými dětmi.

Tentokrát byla zvolena oblast nejzápadnějšího koutu Čech – Chebská pánev. Dočasným domovem se stalo ubytovací zařízení s restaurací „Pod komínem“ v malebném městečku Skalná. Nikdo z účastníků pobytu před tím tento kraj neznal a byli jsme velmi mile překvapeni jeho malebností. Proto také vedly kondiční a rehabilitační vycházky a výlety hlavně do přírody, dále pak do proslulých lázní a na historické památky.

Navštívili jsme, mimo jiné zajímavosti, proslulý Chebský hrad a tvrz Seeberg. Také jsme prošli město Františkovy Lázně, které se pyšní svoji neopakovatelnou atmosférou. Zlatým hřebem programu byl pak výlet do rezervace SOOS, kde byl proveden průzkum naučné stezky s vývěry bahenních sopek a plynů. Mimochodem, trasa je výborně přizpůsobena vozíčkářům. Expedice do SOOS byla, k radosti nejen dětí, korunována projížďkou úzkokolejnou dráhou. Také jsme podnikli výpravu na sopečný útvar Železná hůrka, což je jedna z mála skutečných sopek na našem území.

Setkání rodičů postižených dětí, setkání lidí se stejnými problémy, se stejným přístupem k práci a k životu, setkání dětí samotných mezi sebou a jejich sociální začlenění, to jsou hlavní aktiva takovýchto akcí, které náš spolek organizuje.

Na závěr dovolte poděkování sponzorům bez kterých by se tento pobyt nemohl uskutečnit.

   

Tábor II – srpen 2022

23 srpna 2022
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tábor II – srpen 2022
V letošním roce se naskytla možnost konání II. tábora AP a to díky mimořádné finanční podpoře ze strany SPMP ČR a projektu obchodního domu GLOBUS – lepší život.
Tentokrát byl tábor koncipován pro těžce handicapované, kteří jsou odkázáni na nepřetržitou individuální asistenci. Ke každému postiženému tedy připadl jeden asistent. Toto bylo umožněno již výše zmíněnou finanční dotací GLOBUS – Fórum dárců.
Tábor proběhl ve dnech 6. 8. – 13. 8. 2022. Místo konání bylo vybráno v nádherném prostředí osady Brandov na saské hranici. Místo se nachází v bezprostřední blízkosti horské farmy, takže setkání s hospodářskými zvířaty včetně komentovaného krmení bylo na každodenním pořádku. Kontakt se zvířaty má, jak známo, blahodárný vliv na lidskou psychiku, v případě těžce postižených to platí dvojnásob. Další událostí akce byli aktivity spojené s hyporehabilitací, což je ostatně pravidelná aktivita Asociace Pro HANDICAP.
Přesto, že se tábor konal uprostřed horské přírody, měli účastníci díky výběru ubytování komfort přiměřený jejich handicapu. V místě se nacházel i bazén, který byl v horkých letních dnech s povděkem využíván. Ukončení tábora bylo tradičně korunováno opékáním špekáčků, což bylo radostně všemi kvitováno.
Díky za možnost uspořádání tohoto tábora pro postižené děti patří především statutárnímu městu Chomutov, SPMP ČR a obchodnímu domu GLOBUS Chomutov, kteří přispěním nemalé částky umožnili konání této akce.
Pro všechny účastníky tábora to byl nezapomenutelný zážitek a tábor tak splnil své cíle ve smyslu integrace postižených lidí do společnosti.
    

Tábor červenec 2022

23 srpna 2022
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tábor červenec 2022
Jako každý rok se začátkem prázdnin konal tábor pro postižené děti a mladistvé pořádaný Asociací pro HANDICAP Chomutov. Tentokrát opět v horském areálu Lesná v Krušných Horách.
Táborníky provázela během pobytu řada aktivit.
Již tradičně různé hry, „hledání pokladu“, stezka odvahy, koulovaná…. Děti také popustily uzdu své kreativitě při malování na kamínky, savování triček nebo psaní tábornického deníku. Další událostí akce byly aktivity spojené s koňmi, tak jak se již stalo tradicí. Proběhly hyporehabilitační jízdy na koních, tyto jsou ostatně pravidelnou aktivitou organizace. Další den byl pár koní zapřažen do vagonety přizpůsobené pro handicapované a proběhly projížďky po přilehlém nádherném okolí horské destinace.
Z brusu novou aktivitou bylo držení nočních hlídek, kdy 3 členná hlídka vždy spala ve stanu. Táborníci byli seznámeni s tím, jak si připravit jednoduchou večeři, jako například trenčianský párok s fazulou a jiné nutričně hodnotné dobroty, na polním vařiči.
V rámci rybářského kroužku spolku Handisport byl uspořádán společný výukový rybolov na přilehlém jezírku s přihlédnutím k rybolovné technice Plavaná.
Ukončení tábora bylo tradičně korunováno opékáním špekáčků, což bylo radostně všemi kvitováno. Definitivní tečkou za táborem byl monstrózní dort upečený dlouholetou členkou a místopředsedkyní Asociace Pro HANDICAP a vyhlášenou to pekařkou dobrot, paní Věrou Kupcovou.
Díky za možnost uspořádání tohoto tábora pro děti a mladistvé s postižením patří především Statutárnímu městu Chomutov a Ústeckému kraji, kteří podpořili náš projekt a umožnili konání této akce.
Pro všechny účastníky tábora to byl nezapomenutelný zážitek a tábor tak splnil své cíle ve smyslu integrace postižených lidí do společnosti.