Chcete nám pomoci

V současné době sháníme nebytové prostory pro zřízení chráněné dílny pro mentálně postižené spoluobčany.

Podmínky : pokud možno v okolí centra a bezbariérovost objektu, dostupnost MHD

Chcete nám pomoci

Pokud Vás činnost Asociace Pro HANDICAP zaujala a chcete se podílet na zkvalitnění života postižených dětí z Chomutovska, máte několik možností. Nejúčinnější je finanční podpora konkrétní činnosti nebo akce.

Finanční dar

– bankovním převodem jako jednorázový, popřípadě pravidelný  finanční dar na číslo účtu  2701542573 /2010

Věcný dar nebo služba

– uvítáme pomoc  při organizaci pracovních dílniček např.  kurzy tradičních řemesel

/nákup materiálu pro výrobu svíček, košíků, pro drátkování, tkaní  apod./

Wagoneta

Našim dětem můžete také přispět pronájmem Wagonety na různé soukromé či společenské akce.

Pojme až 20 osob je vybavena autorádiem a na zadní část je možno umístit i stůl…

Cena 2 000 Kč / den + koně cca 3 500 Kč ( nebo vlastní)

Různé

– uvítáme nabídku prostor, kde by se mohly konat občasné pracovní dílničky,    popř.společenské akce, jako jsou oslavy narozenin postižených dětí /nutný bezbariérový přístup/

– nebo nabídku  vhodného zařízení pro psychorehabilitační  víkendové pobyty handicapových dětí /nutný bezbariérový přístup/

Na všechny dary věnované Asociaci Pro HANDICAP bude sepsána darovací smlouva a to  jak u fyzických, tak u právnických osob nebo vystavíme potvrzení o příjmu daru.

Vzor darovací smlouvy zde

Vzor smlouva o poskytnutí reklamy zde