Činnost

Činnost

10 prosince 2009
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Činnost

Aktivitami, které naše sdružení provozuje, se snažíme zpříjemnit a zpestřit život postiženým dětem a ulehčit péči jejich rodičům. Vědomí, že na svůj životní úděl není člověk sám, je motivujícím a hnacím motorem pro mnoho rodičů. Zjistili, že v množství je síla a prostřednictvím sdružení mohou docílit mnoha životních snů a přání, týkajících se jejich dětí.

Základní aktivity pořádané Asociací Pro HANDICAP:

1. Hipoterapie

2. Canisterapie

3. Plávání pro handicapované

4. Akce rodičů a dětí – pracovní, zábavné, sportovní, kulturní

5. Asistenční služby – pomoc při péči o dítě a případná integrace rodičů do běžného pracovního života

6. Poradenství pro rodiče a pomáhající osoby – relaxační pobyty, odpočinkové služby.

Plánem do budoucna je nadále pokračovat v dosavadní činnosti Asociace Pro HANDICAP, seznamovat širokou veřejnost s povahou mentálního postižení a jeho důsledky pro rodinu. Snem všech rodičů je vybudovat v našem městě zařízení, které bude navazovat na základní školu – tím je chráněná dílna v podobě kavárny, prádelny, či keramické dílny…

 Někdy je jedno , jaký je výsledek. Důležitá bývá námaha, odvaha a snaha. Tím se Tvoje vůle posiluje. Jedině dobrem se to zlé překonává.
Honza Volf – ten co neumí hrát golf.