2018

Náš stánek keramikou a jinými výrobky

4 února 2019
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Náš stánek keramikou a jinými výrobky

Keramický kroužek

probíhá 1x týdně na ZŠ a MŠ 17 listopadu. Sdružuje rodiče a jejich děti v nestresujícím prostředí a dává tak průchod jejich fantasii. Výrobky, které zde vlastnoručně vyrobí pak mohou zpeněžit při různých příležitostech, nebo je prodávat na farmářských trzích, kterých se pravidelně zúčastňují. Svoje výrobky potom mohou zpeněžit na farmářských trzích, kterých se pravidelně zúčastňují a tím si přivydělat na svoje oblíbené aktivity.

Tábor byl spolufinancován za přispění SPMP ČR a z rozpočtu Statutárního města Chomutova, které také přispívá na služby spojené s provozem našeho spolku.

   

Vánoční besídka

12 ledna 2019
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoční besídka

Těsně před vánocemi jsme se sešli, abychom zrekapitulovali úspěšný rok 2018 a domluvili se, co bychom chtěli dělat v roce následujícím. Po krátké pracovní poradě následovala Vánoční besídka s dobrým pohoštěním a Vánoční nadílkou.

     

     

    

Vzhůru na Říp, Hrdobci!

2 ledna 2019
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vzhůru na Říp, Hrdobci!

Vyšlápnout Říp, to byl měl snad každý Čech. S tímto heslem se ztotožňuje
i Asociace Pro HANDICAP, která sdružuje rodiče dětí s handicapem. APH ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia zorganizovali pro osoby postižením výlet s názvem „Vzhůru na Říp, Hrdobci!“ A v sobotu 13. 10. nastal den „D“. Skupinka 38 účastníků, kterou tvořili lidé s různým typem zdravotního a mentálního postižením se svými asistenty a dobrovolníci, vyjela autobusem do obce Krabčice, odkud pěkně pomalinku stoupali vzhůru. Za vydatné podpory zapojených dobrovolníků se podařilo na vrchol hory dopravit všechny účastníky, včetně 3 vozíčkářů. Cesta byla náročná, ale o to víc si každý užíval slastný pocit svého vlastního vítězství. Společně navštívili i Rotundu sv. Jiřího, kde se seznámili s její historií. Po stejně náročném sestupu zavítali na zasloužený oběd do místní restaurace. Vzhledem k tomu, že i počasí bylo luxusní, zbytek odpoledne strávili ve venkovní zahrádce, kde si společně zazpívali známe písně za doprovodu kytary.
Vyšlápnout Říp byla pro všechny opravdová výzva. Obzvlášť na úpatí hory, kde je cesta samý kámen a projet zde s vozíčkem, je bez pomoci zcela nemožné. Velké poděkování patří nejen Nadačnímu fondu Veolia, který tento projekt finančně podpořil, ale hlavně dobrovolníkům, kteří se zapojovali přesně tam, kde jich bylo potřeba.

              

Hipoterapie Hradečná

22 července 2018
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hipoterapie Hradečná

Rodiče s postiženými dětmi se setkávají 2x týdně, aby svým dětem dopřáli nenahraditelnou formu rehabilitace, kterou hiporehabilitace beze sporu je. Všechny děti i rodiče si již zvykli na pravidelná setkání , při nichž nenásilnou formou zlepšují fyzickou i psychickou zdatnost dětí, ale i svou. Při doprovodu svých ratolestí, na které při jízdě dohlíží se nejen pobaví, ale předají si spoustu důležitých informací, které se týkají problematiky handicapovaných. To vše kousek od domova, na horách a na čerstvém vzduchu.

Projekt byl spolufinancován za přispění SPMP ČR a z rozpočtu Statutárního města Chomutova, které také přispívá na služby spojené s provozem našeho spolku.

 

      

 

        

 

    

Příměstský tábor Lesná

15 července 2018
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Příměstský tábor Lesná

Podívejte, jak jsme si to na Lesné užili.

     

Začátek léta v osadě Loužek

15 července 2018
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Začátek léta v osadě Loužek

Tak jako každý rok začátkem léta Asociace Pro HANDICAP Chomutov uspořádala pro své členy týdenní rehabilitační pobyt.
Tentokrát bylo zvoleno rekreační středisko v osadě Loužek na pobřeží orlické přehradní nádrže. Tento archaický areál lze doporučit zejména milovníkům architektonických památek období reálsocialismu a retro stylu. I tak byli někteří účastníci s ubytovacími a stravovacími službami areálu vcelku spokojeni. Náplastí na originální ubytování a balzámem na duši je balkonový výhled na kolonii vzácného sysla obecného, který zde sídlí v hojných počtech.
Cílem pobytu bylo stmelení kolektivu Asociace, sdílení společných kulturních a sportovních zážitků a v neposlední řadě výměna zkušeností v rámci rodin s hendikepovanými dětmi, které mají podobné nebo totožné starosti i radosti… Též vzájemná a tolik potřebná psychická podpora není zanedbatelným prvkem takovýchto projektů .
Své kouzlo nepostrádala návštěva historického centra města Tábor. Zejména místní Muzeum čokolády a marcipánu bylo magnetem pro mlsné jazýčky, kde si někteří šikulové vyzkoušeli práci s marcipánem . Také exkurze po táborské ZOO byla příjemným zážitkem. Také nešlo nenavštívit nedaleké historické památky jako zámek Orlík a královský hrad Zvíkov na malebném soutoku Vltavy a Otavy, což byly skvělé zážitky. I takové výlety za kulturou a historickým poznáním jsou nedílnou součástí rehabilitačních pobytů Asociace pro Handicap a mají pro handicapované a jejich rodiny nemalý význam.
Z rehabilitačně-sportovních aktivit byly mimo společných vycházek a výletů preferovány činnosti spojené s vodou, jak už bylo dáno dislokací pobytu. K dispozici byl motorový člun, šlapadla a plachetnice, kterážto plavidla byla využita účastníky pobytu v rámci možností vzhledem k hendikepu jednotlivců. Bohužel počasí příliš nepřálo koupání v přehradní nádrži a do vody to jaksi „nenutilo“, proto byla zvolena alternativní návštěva aquaparku Příbram. Další společensko-sportovní „vodní“ aktivitou byl rybolov, kterým se mimo jiné vylepšila nutriční hodnota společného stravování. Úlovek byl totiž ugrilován a společně zkonzumován a to navzdory zásadám Jakuba Wágnera, kdy nebyly ulovené ryby celovány na rypec a pouštěny zpět.
Velmi osobité a srdečné byly společně strávené chvíle na klubovně, kde se v podvečer scházeli hudbymilovní účastníci pobytu. Mezi námi je i konzervatorista, takže hudební a pěvecké produkce mají vzestupnou úroveň a do značné míry je tak zvyšováno zdravé sebevědomí a sebejistota postižených. Prostě si dokáží, že něco umí a sklizený potlesk je pro ně tou největší odměnou!
Akce, která byla organizovaná Asociací Pro HANDICAP za podpory Magistrátu Statutárního města Chomutov a SPMP se zúčastnilo jedenáct chomutovských rodin s handicapovanými dětmi.