Úvodní stránka » AKCE » 2007 » Noc snů

Noc snů

22 listopadu 2009

1.6.2007

Slyšeli jste již o Noci snů? Víte, co se skrývá pod tímto názvem? Noc snů je večer plný nevšedních zážitků pro znevýhodněné a chronicky nemocné děti a jejich rodiny. Odehrává se v zoologických zahradách celého světa vždy první červnový večer v roce. Myšlenka uspořádat Noc snů se zrodila v Holandsku. První Noc snů uspořádala v roce 1996 Zoo Rotterdam a to pro děti z onkologické kliniky. Poté se tento projekt postupně rozšířil do zoologických zahrad nejen v Evropě, ale po celém světě a v roce 2005 se Noc snů konala již v 79 zoologických zahradách. V Rotterdamu nadále sídlí Nadace „Dreamnight at the zoo“, která funguje jako mezinárodní koordinační a informační centrum Noci snů. Zoo Děčín byla první zoologickou zahradou v České republice, která Noc snů uspořádala (2004).

V letošním roce se nám tuto akci podařilo za významné pomoci Podkrušnohorského Zooparku zrealizovat a zúčastnilo se jí na 400 dětí z celého okresu Chomutov, Loun, Žatce a Klášterce n. Ohří. Vzhledem k tomu, že si z večerního řádění děti odnesly nezapomenutelné zážitky, rádi bychom tuto akci uspořádali i letos. Přáním je, aby se tato akce zařadila mezi pravidelné, každoročně se opakující akce, protože má význam i sociální. Dochází při ní k setkávání celých rodin, které pečují o postižené děti a k námi vytoužené integraci do společnosti zdravých dětí.

Všichni zaměstnanci Zooparku a spousty dobrovolníků se postarají o to, aby si více než 300 pozvaných dětí z této akce odneslo jen to nejlepší. Postarají se o navození zvláštní a výjimečné atmosféry a umožní dětem zažít chvíle, o které jsou často vzhledem ke své nemoci či postižení v životě ochuzeny.
O nezapomenutelné okamžiky plné těch nejkrásnějších dojmů nebude nouze. O vytvoření té správné atmosféry se postarali hlavní hosté Noci snů, a to postavičky z pohádek, které děti provedou skutečnou pohádkou. Děti dojely do pohádky lokálkou Amálkou (zábavný vláček) a nočním Safari busem. Jízda trvá zhruba hodinu a děti při ní projíždí různými pohádkami. Setkávají se reálně s vodníkem, Červenou Karkulkou, Křemílkem a Vochomůrkou, Krakonošem, čerty a Hejkalem, vílami a rusalkami a dalšími strašidly a postavičkami, které doposud znaly pouze z pohádek. Pro děti je připraveno občerstvení zdarma a odměny za soutěže. Mohou si zde opéci buřtík a k skousnutí dostanou koláče a buchty, které napečou naši rodiče. Zaručeně všechny roztančila a dobře naladila i hudební kapela. Děti také dostanou šanci proměnit se ve svá oblíbená zvířátka přichystali jsme pro ně tzv. Face-painting neboli malování na obličej. Akce začíná v odpoledních hodinách a pokračuje až do 22:00.

Doufáme, že se v roce 2008 zase všichni sejdeme na NOCI SNŮ!!!

2007