Úvodní stránka » AKCE » 2022, AKCE, Aktuality » Tábor II – srpen 2022

Tábor II – srpen 2022

23 srpna 2022
V letošním roce se naskytla možnost konání II. tábora AP a to díky mimořádné finanční podpoře ze strany SPMP ČR a projektu obchodního domu GLOBUS – lepší život.
Tentokrát byl tábor koncipován pro těžce handicapované, kteří jsou odkázáni na nepřetržitou individuální asistenci. Ke každému postiženému tedy připadl jeden asistent. Toto bylo umožněno již výše zmíněnou finanční dotací GLOBUS – Fórum dárců.
Tábor proběhl ve dnech 6. 8. – 13. 8. 2022. Místo konání bylo vybráno v nádherném prostředí osady Brandov na saské hranici. Místo se nachází v bezprostřední blízkosti horské farmy, takže setkání s hospodářskými zvířaty včetně komentovaného krmení bylo na každodenním pořádku. Kontakt se zvířaty má, jak známo, blahodárný vliv na lidskou psychiku, v případě těžce postižených to platí dvojnásob. Další událostí akce byli aktivity spojené s hyporehabilitací, což je ostatně pravidelná aktivita Asociace Pro HANDICAP.
Přesto, že se tábor konal uprostřed horské přírody, měli účastníci díky výběru ubytování komfort přiměřený jejich handicapu. V místě se nacházel i bazén, který byl v horkých letních dnech s povděkem využíván. Ukončení tábora bylo tradičně korunováno opékáním špekáčků, což bylo radostně všemi kvitováno.
Díky za možnost uspořádání tohoto tábora pro postižené děti patří především statutárnímu městu Chomutov, SPMP ČR a obchodnímu domu GLOBUS Chomutov, kteří přispěním nemalé částky umožnili konání této akce.
Pro všechny účastníky tábora to byl nezapomenutelný zážitek a tábor tak splnil své cíle ve smyslu integrace postižených lidí do společnosti.
    

2022, AKCE, Aktuality