Úvodní stránka » AKCE » 2021, Aktuality » Lutová 2021

Lutová 2021

15 září 2021

Po dlouhé, koronavirem vynucené pauze, jsme mohli uskutečnit v závěru prázdnin společný pobyt členů Asociace Pro HANDICAP v námi tak oblíbené Lutové v Jižních Čechách. Bohužel nám letošní počasí nebylo příliš nakloněno a převládlo chladno a deštivo.

Díky chladnějšímu počasí jsme ale mohli podnikat výlety do okolí např.do Chlumu u Třeboně s vycházkou a průtrží mračen okolo rybníka Hejtman nebo do samotné Třeboně a plavbou parníkem po rybníku Svět. Celodenní výlet jsme pak podnikli do Českého Krumlova, který měl být dle zpravodajství téměř bez turistů…, ale byla to zřejmě novinářská kavka…

Nemohli jsme se sice koupat v oblíbené pískovně Tušť, ale někteří se rozhodli pro sběr lesních plodin a někdo navštívil továrnu na keramiku v Jarošovicích.

Pobyt celkově přispěl k integraci postižených do společnosti a umožnil pečujícím rodičům výměnu zkušeností a poznatků z praxe.

Pobyt byl realizován za finanční podpory Statutárního města Chomutov.

  

  

   

    

  

    

2021, Aktuality