Úvodní stránka » AKCE » 2019, Aktuality » Benefiční představení „… jsme tu s Vámi …“ 2019

Benefiční představení „… jsme tu s Vámi …“ 2019

14 listopadu 2019

V rámci benefičního představení u příležitosti 50. výročí SPMP (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.). měly handicapované děti milou příležitost poděkovat svým vystoupením všem sponzorům za finanční podporu v roce 2019 a také všem kamarádům a dobrovolníkům za jejich nezištnou pomoc, bez které by se jen stěží obešly.

Pro postižené děti z Asociace Pro HANDICAP bývá benefiční představení velkým svátkem, na který se velmi těší a pilně připravují celý rok. Jejich celoroční práce byla prezentována na prknech, která znamenají svět – v Městském divadle v Chomutově. Návštěvníci měli možnost shlédnout laserovou show, kterou nacvičila děvčata ze SVČ Domeček, pěvecké vystoupení, které si připravily děti z MŠ Palackého Chomutov- sbor RADOST, africké rytmy, které zazněly v podání pěveckého sboru Lísteček ze ZŠ a MŠ 17. listopadu, Chomutov, bubenickou show předvedla školní kapela JAMBO. Dále vystoupili absolventi Konzervatoře Jana Deyla – Daniel Klement, Daniela Leitermannová a Tomáš Hnízdil, studenti Střední škola technicko – gastronomické a automobilní Chomutov a na závěr si všichni zazpívali známé písničky za doprovodu hudebního kroužku kytary a ukulele -SVČ Domeček Chomutov. Celé benefiční odpoledne moderovala Majda z Kouzelné školky, která publikum i účinkující bavila svým osobitým humorem a nejen pro ty nejmenší návštěvníky si na konec připravila pásmo svých veselých písniček.

V předsálí tradičně probíhal prodej výrobků z dílen Asociace Pro HANDICAP.

Výtěžek z prodeje výrobků, ze vstupného a ze sponzorských darů, který letos dosáhl cca 130.000,- Kč, bude použit na činnost Asociace pro Handicap v následujícím roce, a to zejména na provoz keramické dílny, na hipoterapii a na rehabilitační pobyty dětí s handicapem.

Všem sponzorům a partnerům patří obrovské díky za spolupráci a především za podporu. Děkujeme.

  

 

2019, Aktuality