Úvodní stránka » AKCE » 2017 » Hiporehabilitace

Hiporehabilitace

27 února 2018

Rodiče s postiženými dětmi se setkávají 2x týdně, aby svým dětem dopřáli nenahraditelnou formu rehabilitace, kterou hiporehabilitace beze sporu je. Všechny děti i rodiče si již zvykli na pravidelná setkání , při nichž nenásilnou formou zlepšují fyzickou i psychickou zdatnost dětí, ale i se pobaví a předají si spoustu důležitých informací, které se týkají problematiky handicapovaných.
Výsledkem rehabilitace nemá být pouhé zlepšení rozsahu kloubu nebo snížení tonusu ve svalech, ale zlepšení kvality života. Jinak řečeno – z rehabilitačního pohledu je jedno, kolik stupňů pohyblivosti má loket, důležité je, zda se pacient nají či obleče. Proto i hodnocení výsledků rehabilitace je obtížné pro vědu, ale celkem jednoduché pro pacienta. Hipoterapie není samospasitelnou metodou, ale zvyšuje účinky základních terapií při léčbě dětské mozkové obrny, kterými jsou Vojtova metoda popř. Bobath koncept. Její působení na psychiku člověka umožňuje lepší sebehodnocení i lepší integraci mezi ostatní. Lidem, kteří nemohou chodit kůň daruje,,nové nohy“ a umožní dostat se do míst, kam dosud nemohli. Tím vším a mnoha dalšími způsoby naplňuje ideu rehabilitace člověka jako bytosti s fyzickou schránkou a duší, člověka, žijícího v komunitě lidí.

Děkujeme Statutárnímu městu Chomutov za podporu hiporehabilitace pro osoby se zdravotním postižením

2017