Úvodní stránka » AKCE » Aktuality » Zřízení přípravného stupně na ZŠ speciální

Zřízení přípravného stupně na ZŠ speciální

8 února 2015

TŘÍDA PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že od září 2015 bude na Základní škole a Mateřské škole, 17. listopadu 4728, příspěvkové organizaci zřízena třída přípravného stupně základní školy speciální, která poskytne předškolní přípravu na vzdělávání v základní škole speciální. Je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a pro děti s odkladem školní docházky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo autismem.

TŘÍDA PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁNÍ

NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE, CHOMUTOV,

17. LISTOPADU 4728 ve školním roce 2015/2016

Kapacita: 4 – 6 dětí

Zahájení vyučování: 1. 9. 2015

Kontakt: Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728

Ředitelka: Mgr. Hana Horská

Telefon: 474 656 598, 474 625 744, 777 646 450

E-mail: reditelka@1zscv.cz

O zařazení dítěte do třídy přípravného stupně základní školy speciální rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra).

V případě Vašeho zájmu o umístění dítěte ve třídě přípravného stupně základní školy speciální laskavě kontaktujete uvedenou ředitelku školy.

Těšíme se na Vaše děti a na spolupráci s Vámi.

Aktuality