Úvodní stránka » AKCE » 2012 » 4. příměstský tábor ,,Na kolečkách“

4. příměstský tábor ,,Na kolečkách“

22 července 2012

TÁBOR NA KOLEČKÁCH JIŽ PO ČTVRTÉ

V době letních prázdnin od 16. 7.  do 22. 7. 2012 proběhl již 4. příměstský ,,Tábor na kolečkách“, který  pořádá  chomutovská Asociace Pro Handicap pro děti s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Tábor se uskutečnil v prostorách ZŠ a MŠ, 17. listopadu v Chomutově, kde měly děti zázemí, které jejich postižení vyžaduje. Tábora se zůčastnilo 9 dětí s nejtěžšími formami postižení, pro které bylo spaní a prázdninové působení ve škole a okolí silným žážitkem.

Na týdenním programu tábora byla například schůzka s policejním psovodem, který děti seznámil se svou prací a děti sami mohly vyzkoušet poslušnost jeho psa. Za nepřízně počasí byla využívána školní tělocvična, keramická dílna či interaktivní tabule. Vrcholem programu tábora byl výlet  wagonetou  na Druhý mlýn v Bezručově údolí, kde postižené děti z výšky koňského povozu zažily nenahraditelný  pohled na okolní svět. Tábor byl zakončen  tradičním setkáním v penzionu Sport. Jako na každém správném táboře i zde vznikaly první dětské lásky a při závěrečném loučení a rozdávání diplomů se mnozí táborníci neubránili slzičkám.

Zásluhu na bezvadném průběhu tábora mají především pedagogové z výše zmíněné školy, kteří se o děti starali a připravovali jim program i v době svého volna o letních prázdninách.

Poděkování patří Radě statutárního  města Chomutov za finanční podporu celého projektu a vedení  školy za poskytnutí prostor.

2012