Úvodní stránka » AKCE » 2011 » HandiCAMP

HandiCAMP

8 srpna 2011

CAMPhandicap – Příměstský tábor

Již potřetí se v prvním srpnovém týdnu uskutečnil příměstský tábor pro děti s nejtěžším tělesným a mentálním postižením z Chomutova a Jirkova, který pořádá Asociace pro HANDICAP. Tyto děti touží po dobrodružství stejně jako jejich zdraví vrstevníci. Bohužel, vzhledem k jejich hendikepu, je velice těžké jim tyto nevšední zážitky zprostředkovat. Každé z těchto dětí potřebuje po celou dobu tábora osobní asistenci, dopomoc a stálý dohled, což se výrazně promítá na ceně pobytu. Uvítali jsme opět nabídku ředitelky školy 17. Listopadu Mgr. Hany Horské, která umožnila tábor realizovat v prostorách školy, která dětem poskytuje bezpečí a prostor ke hrám i za nepříznivého počasí. Děti zde ovšem jako správní táborníci spaly ve spacácích.

Na programu tábora se objevily i takové ,,lahůdky“ jako je jízda koňským povozem na 2.mlýn nebo stezka odvahy do penzionu Sport, kde paní Kučerová připravila večer s postavami z pohádek. Hudba, zpěv a vůně pečených buřtíků se linuly do širokého okolí a lákaly kolemjdoucí

Touto cestou bych chtěla za všechny táborníky poděkovat Statutárnímu městu Chomutov, Mgr. Haně Horské za finanční podporu a poskytnutí prostor. Mgr. Janě Hřibovské, Anně Nitkové, Věře Fickové a Blance Benešové, které se po celou dobu tábora o děti staraly a připravovaly program. Paní Janě Kučerové a všem spřízněným duším za bezva večer. Ivanu Hajšovi – řezníkovi, který nám dodal buřtíky nejen na tuto akci, Pizzerii Quaranta a Lahůdkám Osada Jirkov za dodání vynikajících pokrmů pro naše děti. V neposlední řadě manželům Mentovým a firmě Čeps a.s., kteří zajišťují výlety s Wagonetou a koňmi.

2011