Přehled akcí

22 května 2011

Napište si do diáře,

aneb přehled aktivit APH  

Datum a hodina Kde Název a obsah Komu určeno Bližší informace
 10.12. 16 00  Blatno-kulturák  Mikulášská besídka  děti a nčlenové APH  
      Dana Patočková 777182499
      Dana Patočková 777182499Hendychová, Deáková, Patočka
       
         
         
         
         
         
         

 

 

další podrobnosti o akcích naleznete na www.aphandicap.cz v oddíle Zapište si do diáře, měla by Vás připravit na to, co můžete v programu APH očekávat, případně Vám umožnit osobní návštěvu akcí. Proto prosíme, abyste si další informace nalezli na výše uvedených stránkách. Děkujeme za Váš zájem o naše aktivity.

Zapište si do diáře