Křesadlo 2009

7 dubna 2010

Křesadlo – „cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“,

aneb poděkování za dobrovolnickou činnost panu  Romanu Pislcejkovi.

Devátý ročník Křesadlo 2009 se uskutečnil 4.března v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. Odborná porota tentokrát hodnotila 16 nominací dobrovolníků z celého kraje. Záštitu nad slavnostním ceremoniálem převzala hejtmanka Ústeckého kraje paní Jana Vaňhová a primátor města Mgr. Jan Kubata. Mezi  šesti nejúspěšnějšími a tedy i oceněnými byl i Roman Pislcejk. Cenu za něho převzala  Dana Patočková, p. Pislcejk se dostavil později. Do „síně slávy“ Asociace Pro Handicap je to po Daně Patočkové a Petrušce Písaříkové – Brumeisenové  náš třetí oceněný dobrovolník.


2010, KDE PENÍZE POMÁHAJÍ, Napsali o nás