O NÁS

Poděkování SANDVIK Chomutov

27 prosince 2009
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poděkování SANDVIK Chomutov

Výstřižek

Činnost

10 prosince 2009
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Činnost

Aktivitami, které naše sdružení provozuje, se snažíme zpříjemnit a zpestřit život postiženým dětem a ulehčit péči jejich rodičům. Vědomí, že na svůj životní úděl není člověk sám, je motivujícím a hnacím motorem pro mnoho rodičů. Zjistili, že v množství je síla a prostřednictvím sdružení mohou docílit mnoha životních snů a přání, týkajících se jejich dětí.

Základní aktivity pořádané Asociací Pro HANDICAP:

1. Hipoterapie

2. Canisterapie

3. Plávání pro handicapované

4. Akce rodičů a dětí – pracovní, zábavné, sportovní, kulturní

5. Asistenční služby – pomoc při péči o dítě a případná integrace rodičů do běžného pracovního života

6. Poradenství pro rodiče a pomáhající osoby – relaxační pobyty, odpočinkové služby.

Plánem do budoucna je nadále pokračovat v dosavadní činnosti Asociace Pro HANDICAP, seznamovat širokou veřejnost s povahou mentálního postižení a jeho důsledky pro rodinu. Snem všech rodičů je vybudovat v našem městě zařízení, které bude navazovat na základní školu – tím je chráněná dílna v podobě kavárny, prádelny, či keramické dílny…

 Někdy je jedno , jaký je výsledek. Důležitá bývá námaha, odvaha a snaha. Tím se Tvoje vůle posiluje. Jedině dobrem se to zlé překonává.
Honza Volf – ten co neumí hrát golf.

 

Cíle

10 prosince 2009
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Cíle

Cílem sdružení je zajistit dětem důstojný život. Nejenom dětství, ale i dospělost a stáří. Sdružení rodičů se chce podílet na zkvalitnění služeb místních sociálních zařízení, stacionářů a ústavů. Velkým snem je otevření chráněné dílny, vybudovat chráněné bydlení, kde by ty zdatnější děti po ukončení povinné školní docházky mohly pracovat.

Dítě vždy může žít plnohodnotný, důstojný život, třebaže se bude lišit od života ostatních dětí. Lze jej učit jak žít. Pomalu, jinak, s námi a mezi námi – ne jinde.

Historie

9 prosince 2009
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Historie

Asociace Pro HANDICAP vznikla v Chomutově v průběhu roku 2006 jako další kolektivní člen OO SPMP ( Okresní organizace pro podporu lidí s mentálním postižením ).

Důvod pro vznik asociace vzešel z potřeb mnoha chomutovských rodičů handicapovaných dětí. Zakladatelkou byla Dana Patočková. Začátek její dobrovolné činnosti se datuje od roku 2002. V té době byla členem sdružení rodičů postižených dětí APROPO v Jičíně. V roce 2006 se se svou rodinou a zdravotně postiženou dcerou přestěhovala do Chomutova, zjistila, že podobná organizace neexistuje a tak v průběhu roku 2006 dokázala zúročit své zkušenosti z předešlých let a podařilo se jí založit v Chomutově Asociaci Pro HANDICAP, která taktéž sdružuje rodiny s postiženými dětmi. Přiměla tak rodiče těchto dětí, aby se více podíleli na zkvalitňování jejich života.

Odměnou za její snažení jí byla cena Křesadlo 2007 (Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci), kterou získala za svoji dobrovolnickou činnost.

V prosinci 2009 dochází k reorganizaci sdružení a Asociace Pro HANDICAP se stává okresní organizací se statutem
OO SPMP Chomutov
Asociace Pro HANDICAP

Poslání

9 prosince 2009
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poslání

Posláním Asociace Pro HANDICAP ja pomáhat rodinám, které pečují o postižené dítě, vést plnohodnotný život

« Předchozí stránka