AKCE

Vzhůru na Říp, Hrdobci!

2 ledna 2019
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vzhůru na Říp, Hrdobci!

Vyšlápnout Říp, to byl měl snad každý Čech. S tímto heslem se ztotožňuje
i Asociace Pro HANDICAP, která sdružuje rodiče dětí s handicapem. APH ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia zorganizovali pro osoby postižením výlet s názvem „Vzhůru na Říp, Hrdobci!“ A v sobotu 13. 10. nastal den „D“. Skupinka 38 účastníků, kterou tvořili lidé s různým typem zdravotního a mentálního postižením se svými asistenty a dobrovolníci, vyjela autobusem do obce Krabčice, odkud pěkně pomalinku stoupali vzhůru. Za vydatné podpory zapojených dobrovolníků se podařilo na vrchol hory dopravit všechny účastníky, včetně 3 vozíčkářů. Cesta byla náročná, ale o to víc si každý užíval slastný pocit svého vlastního vítězství. Společně navštívili i Rotundu sv. Jiřího, kde se seznámili s její historií. Po stejně náročném sestupu zavítali na zasloužený oběd do místní restaurace. Vzhledem k tomu, že i počasí bylo luxusní, zbytek odpoledne strávili ve venkovní zahrádce, kde si společně zazpívali známe písně za doprovodu kytary.
Vyšlápnout Říp byla pro všechny opravdová výzva. Obzvlášť na úpatí hory, kde je cesta samý kámen a projet zde s vozíčkem, je bez pomoci zcela nemožné. Velké poděkování patří nejen Nadačnímu fondu Veolia, který tento projekt finančně podpořil, ale hlavně dobrovolníkům, kteří se zapojovali přesně tam, kde jich bylo potřeba.

              

Hipoterapie Hradečná

22 července 2018
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hipoterapie Hradečná

Rodiče s postiženými dětmi se setkávají 2x týdně, aby svým dětem dopřáli nenahraditelnou formu rehabilitace, kterou hiporehabilitace beze sporu je. Všechny děti i rodiče si již zvykli na pravidelná setkání , při nichž nenásilnou formou zlepšují fyzickou i psychickou zdatnost dětí, ale i svou. Při doprovodu svých ratolestí, na které při jízdě dohlíží se nejen pobaví, ale předají si spoustu důležitých informací, které se týkají problematiky handicapovaných. To vše kousek od domova, na horách a na čerstvém vzduchu.

Projekt byl spolufinancován za přispění SPMP ČR a z rozpočtu Statutárního města Chomutova, které také přispívá na služby spojené s provozem našeho spolku.

 

      

 

        

 

    

Příměstský tábor Lesná

15 července 2018
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Příměstský tábor Lesná

Podívejte, jak jsme si to na Lesné užili.

     

Začátek léta v osadě Loužek

15 července 2018
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Začátek léta v osadě Loužek

Tak jako každý rok začátkem léta Asociace Pro HANDICAP Chomutov uspořádala pro své členy týdenní rehabilitační pobyt.
Tentokrát bylo zvoleno rekreační středisko v osadě Loužek na pobřeží orlické přehradní nádrže. Tento archaický areál lze doporučit zejména milovníkům architektonických památek období reálsocialismu a retro stylu. I tak byli někteří účastníci s ubytovacími a stravovacími službami areálu vcelku spokojeni. Náplastí na originální ubytování a balzámem na duši je balkonový výhled na kolonii vzácného sysla obecného, který zde sídlí v hojných počtech.
Cílem pobytu bylo stmelení kolektivu Asociace, sdílení společných kulturních a sportovních zážitků a v neposlední řadě výměna zkušeností v rámci rodin s hendikepovanými dětmi, které mají podobné nebo totožné starosti i radosti… Též vzájemná a tolik potřebná psychická podpora není zanedbatelným prvkem takovýchto projektů .
Své kouzlo nepostrádala návštěva historického centra města Tábor. Zejména místní Muzeum čokolády a marcipánu bylo magnetem pro mlsné jazýčky, kde si někteří šikulové vyzkoušeli práci s marcipánem . Také exkurze po táborské ZOO byla příjemným zážitkem. Také nešlo nenavštívit nedaleké historické památky jako zámek Orlík a královský hrad Zvíkov na malebném soutoku Vltavy a Otavy, což byly skvělé zážitky. I takové výlety za kulturou a historickým poznáním jsou nedílnou součástí rehabilitačních pobytů Asociace pro Handicap a mají pro handicapované a jejich rodiny nemalý význam.
Z rehabilitačně-sportovních aktivit byly mimo společných vycházek a výletů preferovány činnosti spojené s vodou, jak už bylo dáno dislokací pobytu. K dispozici byl motorový člun, šlapadla a plachetnice, kterážto plavidla byla využita účastníky pobytu v rámci možností vzhledem k hendikepu jednotlivců. Bohužel počasí příliš nepřálo koupání v přehradní nádrži a do vody to jaksi „nenutilo“, proto byla zvolena alternativní návštěva aquaparku Příbram. Další společensko-sportovní „vodní“ aktivitou byl rybolov, kterým se mimo jiné vylepšila nutriční hodnota společného stravování. Úlovek byl totiž ugrilován a společně zkonzumován a to navzdory zásadám Jakuba Wágnera, kdy nebyly ulovené ryby celovány na rypec a pouštěny zpět.
Velmi osobité a srdečné byly společně strávené chvíle na klubovně, kde se v podvečer scházeli hudbymilovní účastníci pobytu. Mezi námi je i konzervatorista, takže hudební a pěvecké produkce mají vzestupnou úroveň a do značné míry je tak zvyšováno zdravé sebevědomí a sebejistota postižených. Prostě si dokáží, že něco umí a sklizený potlesk je pro ně tou největší odměnou!
Akce, která byla organizovaná Asociací Pro HANDICAP za podpory Magistrátu Statutárního města Chomutov a SPMP se zúčastnilo jedenáct chomutovských rodin s handicapovanými dětmi.

   

   

   

Keramický kroužek

28 února 2018
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Keramický kroužek

Keramický kroužek probíhá 1x týdně na ZŠ a MŠ 17 listopadu. Sdružuje rodiče a jejich děti v nestresujícím prostředí a dává tak průchod jejich fantasii. Výrobky, které zde vlastnoručně vyrobí pak mohou zpeněžit při různých příležitostech, nebo je prodávat na farmářských trzích, kterých se pravidelně zúčastňují. Výroba keramiky má pro rodiče i děti relaxační a terapeutické účinky a přináší jim zejména:
1. Zlepšování jemné motoriky
2. Integrace do přirozeného prostředí
3. Příprava na zaměstnání
4. Nácvik sebekontroly a sebeovládání

Hiporehabilitace

27 února 2018
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hiporehabilitace

Rodiče s postiženými dětmi se setkávají 2x týdně, aby svým dětem dopřáli nenahraditelnou formu rehabilitace, kterou hiporehabilitace beze sporu je. Všechny děti i rodiče si již zvykli na pravidelná setkání , při nichž nenásilnou formou zlepšují fyzickou i psychickou zdatnost dětí, ale i se pobaví a předají si spoustu důležitých informací, které se týkají problematiky handicapovaných.
Výsledkem rehabilitace nemá být pouhé zlepšení rozsahu kloubu nebo snížení tonusu ve svalech, ale zlepšení kvality života. Jinak řečeno – z rehabilitačního pohledu je jedno, kolik stupňů pohyblivosti má loket, důležité je, zda se pacient nají či obleče. Proto i hodnocení výsledků rehabilitace je obtížné pro vědu, ale celkem jednoduché pro pacienta. Hipoterapie není samospasitelnou metodou, ale zvyšuje účinky základních terapií při léčbě dětské mozkové obrny, kterými jsou Vojtova metoda popř. Bobath koncept. Její působení na psychiku člověka umožňuje lepší sebehodnocení i lepší integraci mezi ostatní. Lidem, kteří nemohou chodit kůň daruje,,nové nohy“ a umožní dostat se do míst, kam dosud nemohli. Tím vším a mnoha dalšími způsoby naplňuje ideu rehabilitace člověka jako bytosti s fyzickou schránkou a duší, člověka, žijícího v komunitě lidí.

Děkujeme Statutárnímu městu Chomutov za podporu hiporehabilitace pro osoby se zdravotním postižením

Krásné prožití vánočních svátků a pohodový rok 2018

22 prosince 2017
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Krásné prožití vánočních svátků a pohodový rok 2018

Příměstský tábor Lesná 2017

11 září 2017
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Příměstský tábor Lesná 2017

Již podruhé vyrazili děti a mladiství z chomutovské Asociace Pro HANDICAP do Krušných hor do školícího střediska Lesná, kde během týdne zažili skutečný táborový pobyt. Vedoucí tábora, které jim byly po celou dobu i osobními asistentkami, si pro ně připravily aktivity, které se odehrávají i na táborech pro zdravé děti. Většina jich byla realizována venku na čerstvém vzduchu. Každodenní vycházky byly většinou účastníků vítány, ale našli se i tací, kteří malinko „bručeli“, ale vždy se do programu v rámci svých možností zapojili. Počasí jim přálo a tak bez problémů zvládli i 2 mlhavé dny.  Během pobytu nechyběl táborový oheň, opékání buřtů, kytara, sportovní závody, ale i hledání hub v blízkých lesích. Účastníci zažili i výpravu za pokladem.  Truhla s pokladem byla ukrytá velmi důkladně, a o to víc způsobila větší radost. Uprostřed týdne do areálu přijela vagoneta tažená 2 koňmi a táborníky vyvezla na 5 kilometrový okruh do blízkých vesnic. Vzhledem k tomu, že na každý den byly připravené jiné aktivity, byl táborový týden pro všechny nevšedním zážitkem. Poslední den si pro děti přijeli odpočinutí rodiče a odváželi si zkušené a nadšené táborníky, kteří se už teď těší na příští rok. Tábor byl spolufinancován z rozpočtu Statutárního města Chomutova a dotačního programu Ústeckého kraje a Nadace ČEZ.

  

  

  

 

   

    

 

    

  

  

 

 

Děkujeme všem sponzorům za podporu.

        

Lutová 2017

6 srpna 2017
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lutová 2017

Prázdninový pobyt Asociace Pro Handicap

Jak se již stalo tradicí, tak i letos se uskutečnil psychorehabilitační pobyt postižených dětí s jejich rodinami, v malebném koutě jižních Čech, v obci Lutová na Třeboňsku. Rovinatý terém Třeboňské rybniční pánve a okolí Lutové je protkáno sítí cyklostezek a tras, vytyčených přímo pro vozíčkáře. Děti s rodiči se tak mohly naplno věnovat turistice a cyklistickým výletům na speciálních kolech. Jízda na nafukovací kanoi, šlapadlech a koupání v nedaleké pískovně Tušť bylo téměř nutností k přežití tropických veder, která panovala po celý týden. V průběhu pobytu byl vyzkoušen nový typ invalidního vozíku vhodný pro náročnější podmínky, který nám zapůjčila firma Mave ze Vsetína.

Účastníci pobytu navštívili město Petra Voka- Třeboň. Všichni byli uchváceni malebností historického centra a nenechali si ujít okružní jízdu vláčkem „Třeboňáčkem“ s nenapodobitelným komentářem Petra Nárožného. Také projíždka výletním parníkem po rybníku Svět nepostrádala své kouzlo.

Nedocenitelným atributem nejen tohoto pobytu je výměna znalostí a zkušeností z praktického života, týkajících problematiky pečujících rodin. Též vzájemná psychická podpora není zanedbatelným prvkem takovýchto projektů

Psychorehabilitační pobyt uspořádala chomutovská Asociace Pro Handicap za podpory Statutárního města Chomutov.

hiporehabilitace Hrádečná

20 února 2017
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem hiporehabilitace Hrádečná

Asociace Pro HANDICAP provozuje hiporehabilitaci v jízdárně na Hrádečné již několik let.           Poskytuje ji lidem s postižením (ZTP/P) zdarma.
Tato služba je spolufinancována z fondu Statutárního města Chomutova.

Statutární město ChomutovNadace ČEZ

« Předchozí stránkaDalší stránka »